HISTORIA

Erip grundades 2006 ur en vision om att förenkling är ett ständigt behov inom affärsvärlden. I takt med att ny teknik utvecklas skapas nya möjligheter och vi vill införa nytänkande för att förenkla & effektivisera arbetsflöden. När vi utvecklade LevDoc för att förenkla och automatisera fakturahantering hos företagen var det viktigt att integrera/koppla LevDoc mot de mest vanliga ekonomi- och affärssystem på marknaden. Erip såg tidigt att många företag önskade sig att förenkla arbetsflödena med kopplingar in i företagens ekonomi- och affärssystem.

Under tidens gång har vi byggt upp stor erfarenhet av hur vardagen ser ut och hur den kan förenklas & effektiviseras hos våra kunder. Våra vägvinnande lösningar har gjort att vi kan konkurrera med de största på marknaden som en helhetsleverantör av enkla effektiva arbetsflöden via våra produkter och tjänster idag.

LevDoc har rönt mycket uppskattning och finns idag på många små och mellanstora företag runt om i Sverige.