REFERENSER

EKONOMIRINGEN AB

Ekonomiringen AB - användarvänlighet och tillgänglig historik

Ekonomiringen är en redovisningsbyrå med kunder i olika delar av landet och alla deras större kunder använder idag LevDoc som ett prisvärt och användarvänligt system för hantering av sina leverantörsfakturor. Alltid tillgänglig historik är en stor fördel med digital och mobil hantering av fakturor.

– En tydlig tidsbesparing för oss och våra kunder ihop med en förenk- ling av arbetet är viktiga val varför vi valt LevDoc och Erip som vår partner.

– Det skulle vara mycket svårt att gå tillbaka till vårt gamla sätt att hantera leverantörsfakturorna. Både för oss och våra kunder.

Gabriella Bernard, VD

PAMACO TOTALSERVICE AB

Pamaco Totalservice AB - valde fakturaskanning (LevDoc+) av flera skäl

Eftersom vi redan körde LevDoc som fungerade bra så kändes det naturligt att utöka samarbetet med Erip.
Vi valde att lägga ut vår fakturaskanning av flera skäl:

– Slippa tidskrävande hantering av pappersfakturor.

– Få en mer effektiv datafångst via Erip’s Faktura Tolkningstjänst istället för manuell registrering.

- Minska beroendet av enskilda medarbetare. Med extern skanning får vi in fakturorna i systemet även om någon intern resurs är sjuk eller har semester.

- Plus möjligheten att personal på våra övriga kontor i Sverige är backup på ankomstregistrering.

Daniel Arvidsson, Ekonomichef/CFO

BETONGBORRARN AB

Betongborrarn AB – förenklar arbetet och sparar tid

Betongborrarn utför uppdrag inom rivning, sanering och håltagning åt främst byggföretag. Man fokuserar på smart hantering som optimerar tidsåtgång och minimerar problem.

– Först valde vi en leverantör som inte kunde förverkliga det vi behövde, säger Maria Jäderholm, ekonomiansvarig på Betongborrarn AB. När Erip kom in i bilden fick vi ett kunnigt bemötande och igångsättningsprocessen med LevDoc blev smidig.

– Nu har vi hela föregående bokföringsår i LevDoc och en av fördelarna för mig har varit att jag alltid hittar den leverantörsfaktura jag söker, och så kan jag enkelt skriva ut den och slipper som förr att leta i pärmarna. En annan viktig fördel är att arbetsledarna nu själva kan skriva ut de fakturor som tillhör deras projekt. De slipper också att komma in till kontoret för att attestera sina fakturor. En tydlig tidsbesparing och förenkling av arbetet. Det skulle vara mycket svårt att gå tillbaka till vårt gamla sätt att hantera leverantörsfakturor.

RABBALSHEDE KRAFT AB

Rabbalshede Kraft AB – behövde mobil och effektiv fakturahantering

Rabbalshede Kraft AB uppför vindparker i Sverige. Som vindkraftbolag strävar man efter att vara ledande på den svenska marknaden i övergången till klimatvänlig och långsiktigt hållbar energiproduktion.

– Eftersom vi har kontor på flera orter i Sverige och också tänker expandera framöver, innebar LevDocs möjligheter att attestera och godkänna fakturor via SmartPhones en viktig fördel för oss, säger Marita Laneby, redovisningsekonom på Rabbalshede Kraft AB. LevDoc uppfyllde våra krav på effektiv fakturahantering och fungerar smidigt med vårt ekonomisystem.

– Vi upplever att det är mycket enkelt att söka leverantörsfakturor i LevDoc – både för administratörer och användare. Det förenklar arbetet för oss. I samarbetet med Erip har vi funnit att de är lyhörda och tillmötesgående, och inte minst att de finns tillgängliga när vi behöver det.

PORSCHE CENTER VÄST

Porsche Center Väst – fick tillgänglighet från flera orter

Porsche Center Väst finns på tre orter där man bland har fullserviceanläggningar, show rooms, bilhallar och serviceverkstäder. Service och entusiasm är nyckelord för deras verksamhet.

– När vi etablerade oss på en andra ort, behövde vi ett system där vi kunde hantera våra fakturor oavsett var vi befann oss, säger Christina Hedberg, ekonomiansvarig vid Porsche Center Väst. Sedan dess har vi etablerat oss på en tredje ort. All administration utförs fortfarande från huvudkontoret. LevDoc tydliggör historik på varje enskild faktura, hur långt den kommit i attestförfarandet, samt om något behöver åtgärdas.

– När det gäller supporten är jag mycket nöjd. Jag har alltid fått snabba svar och hjälp när jag behövt det.

FASTIGHETSÄGARNA MELLANSVERIGE

Fastighetsägarna Mellansverige fick ett kontrollerat arbetsflöde

Fastighetsägarna Mellansverige är en intresseorganisation för privata fastighetsägare som har cirka 2 500 medlemmar som äger och förvaltar mer än 7 900 fastigheter. Fastighetsägarna Mellansverige sökte ett sätt att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor, som också skulle stödja en organisation som finns på många orter.

– Som vi ser det är LevDoc väldigt prisvärd för den effektivisering som vi får av leverantörsfakturahanteringen, säger UllaKarin Norkvist, ekonomiansvarig på Fastighetsägarna Mellansverige AB. LevDoc ger oss ett mycket bra och kontrollerat arbetsflöde.

– Vi får alltid snabb respons på våra frågor, dessutom med ett trevligt och professionellt bemötande. Samtidigt är LevDoc enkelt och stabilt, vilket medför att vi inte behöver support särskilt ofta.

SÖDERBERG & PARTNERS

Söderberg & Partners säkrade flödet av inkommande leverantörsfakturor

Söderberg & Partners är Sveriges ledande oberoende rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter.

– Med LevDoc har vi fått en enkel hantering som underlättar och säkerställer flödet av inkommande leverantörsfakturor, säger Niklas Strömqvist, finansdirektör på Söderberg & Partners.