AVTALSHANTERING

AVTALSHANTERING I ANYDOC

Företag idag har avtal och tecknar nya avtal kontinuerligt. Utan en fungerande avtalshantering är det lätt att drabbas av missade uppsägningstider och automatiska avtalsförlängningar. Det kan gälla era abonnemang, hyreskontrakt, leasingavtal eller provanställningar och kan kosta ert företag stora belopp varje år, helt i onödan. 
Med en bra avtalshantering ihop med avtalsbevakning via påminnelsemail får man kontroll och översikt för att på ett bättre sätt kunna styra sina intäkter och utgifter.

Men trots det är det få företag och organisationer som har bra kontroll och övervakning på sina avtal. Vilket kan medföra ekonomiska konsekvenser om man t.ex missar att säga upp ett avtal i rätt tid.

Bra avtalshantering och påminnelsehantering via e-post innebär kostnadsbesparingar både på kort- och lång sikt. Avtalshantering i AnyDoc ger er en överblick och kontroll med avtalsbevakning som larmar via påminnelsemail när avtalstiden är på väg att löpa ut och skall omförhandlas.

AnyDoc's avtalshantering med ärendehanteringssystem på webben är enkelt, strukturerat och ger en bra kontroll över er avtalssituation.

WEBBASERAT ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM

Avtal och andra typer av dokument som lagras i AnyDoc blir tillgängliga i ett webbaserat ärendehanteringssystem där era medarbetare på ett enkelt sätt får kontroll att söka efter de avtal eller dokument som man har behörighet till i AnyDoc. Behörighetssystemet ser till att rätt person har tillgång till rätt avtal och dokument.

Förenkla hanteringen av era dokumentflöden med tillgänglighet för sökning och kvittens av avtal eller dokument via ärendehanteringssystem på nätet. Dokumenthantering med mobilitet hos användarna skapar enkla arbetsflöden för er avtalshantering.

All vår hårdvara är enkel, trygg och tillgänglig.

Erip AnyDoc

FÖRDELAR MED AnyDoc

  • Förenklar vardagsarbetet
  • Kan användas med SmartPhones/iPhones
  • Mobilitet hos användarna
  • Tidsbesparande
  • Ökad effektivitet
  • Minskade kostnader
  • Enkelt att använda
  • Hostas och driftas av Erip
  • Säkert & tryggt

Kontaktformulär

Alla fält markerade med * måste fyllas i.

r4c6d9