FRAKTSEDLAR & HANTERING

FRAKTSEDLAR I ANYDOC

Behoven och kraven på kvalitet, effektivitet & kontroll är stora för att bemöta både kundernas och de interna behoven idag. Fraktsedlar är ett dokumentflöde med stora volymer inom vissa branscher och som kan bli tidsödande att hantera manuellt. Man vill kunna sköta det enkelt, effektivt och kontrollerat. Kort och gott  "arbeta smartare" & "spara tid och pengar".
Men trots det är det fortfarande mycket vanligt med manuell hantering av fraktsedlar. Vilket kan medföra tidskrävande hantering och bristande kontroll.
Bra digital fraktsedelshantering innebär kostnadsbesparingar både på kort- och lång sikt.
AnyDoc's automatiserade hantering av fraktsedlar ger enkelhet, kontroll, uppföljning och tillgänglighet.

WEBBASERAT ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM

Fraktsedlar, avtal och andra typer av dokument som lagras i AnyDoc blir tillgängliga i ett webbaserat ärendehanteringssystem där era medarbetare på ett enkelt sätt får kontroll att söka efter de fraktsedlar, avtal eller dokument som man har behörighet till i AnyDoc. Behörighetssystemet ser till att rätt person har tillgång till rätt fraktsedel, avtal och dokument.
Förenkla hanteringen av era dokumentflöden med tillgänglighet för sökning och kvittens av era dokument via ärendehanteringssystem på nätet. Dokumenthantering med mobilitet hos användarna skapar enkla arbetsflöden för er fraktsedelshantering.

All vår hårdvara är enkel, trygg och tillgänglig.

Erip AnyDoc

FÖRDELAR MED AnyDoc

  • Förenklar vardagsarbetet
  • Kan användas med SmartPhones/iPhones
  • Mobilitet hos användarna
  • Tidsbesparande
  • Ökad effektivitet
  • Minskade kostnader
  • Enkelt att använda
  • Hostas och driftas av Erip
  • Säkert & tryggt

Kontaktformulär

Alla fält markerade med * måste fyllas i.

x9k2k2